Dansk Flavour Organisation
    c/o Landbrug & Fødevarer
    Axelborg, Axeltorv 3
    1609 København V
    Tel.: +45 3339 4000