Velkommen til Dansk Flavour Organisation

DFO er brancheforening for danske flavour- og ekstraktfabrikanter, -importører, -agenter  og associerede medlemmer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til fremstilling samt køb og salg af aromaer til levnedsmidler. Vi repræsenterer branchen og afgiver erklæringer på dennes vegne overfor indenlandske og udenlandske myndigheder og organisationer.