The International Organization of the Flavor Industry (IOFI) blev oprettet i 1969 og er en global sammenslutning af nationale og regionale foreninger, hvis medlemmer repræsenterer nationale og internationale flavourproducenter.

Da IOFI blev dannet var aroma- og fødevareindustrien præget af lokale markeder og national lovgivning. Idag er industrien og dens regulering blevet langt mere international med fødevare- og flavourfirmaer, der arbejder globalt. IOFI arbejder på det globale niveau og har engageret sig primært i aktiviteter, der udvikler og støtter produktion af sikre og lovlige aromaer.

IOFI formidler dels direkte, dels gennem medlemmerne, videnskabelig baseret information, uddannelse og træning til industrien, dens kunder, myndigheder og forbrugere. Formålet er at fremme sikker brug af aromaer til fødevarer.

DFO er repræsenteret i IOFI gennem EFFA.

Læs mere på IOFI hjemmeside